dimarts, 14 de març de 2017

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, UNA INSTITUCIÓ DE VALORSAtrafegats com estem en mil i un temes de la nostra vida quotidiana sovint no som conscients de la feina que es fa, sense escarafalls ni sorolls, en determinades institucions poc conegudes per la ciutadania. És el cas de la Diputació de Tarragona.

De la Diputació sovint només es diu que és una institució que té recursos. I és cert, amb un pressupost anual de quasi 150 milions d’euros disposa d’uns ingressos molt importants per posar al servei de la satisfacció de les necessitats del territori. Però sovint les grans xifres ens desdibuixen la realitat més que enfocar-la. Així, si per exemple dic que la Diputació enguany destinarà més de 23 milions d’euros a inversions educatives a les nostres comarques, o més de 2 milions d’euros a polítiques de foment de l’ocupació aquestes dades no transmeten el mateix que si dic que això servirà per millorar un consultori local d’un poble o finançar un pla d’ocupació que donarà feina a deu persones en un municipi demogràficament petit del nostre territori. La finalitat última és aquesta: donar finançament, serveis, assessorament i ajudes als ajuntaments i entitats que per elles mateixes no poden assumir els costos de les responsabilitats que assumeixen.

Per exemple, el museu d’art de Tarragona, els centres d’educació especial i els conservatoris de música són competència de la Diputació. I aquí vull remarcar un dels actius més importants que tenim, el capital humà que ofereixen els treballadors de la Diputació. En efecte, podem comptar amb professionals solvents i especialitzats en la seva àrea, amb un gran coneixement del territori i un compromís constatat amb la feina que duen a terme. Fruït d’aquesta realitat la Diputació de Tarragona ha obtingut diverses distincions a la qualitat dels serveis que presta (l’últim, el segell d’excel·lència europea). Aquest gran equip de professionals és la millor garantia d’un millor servei públic, més eficaç i eficient, que tenim per seguir creixent.

Un altre element que cal subratllar és el treball lleial de totes les forces polítiques i diputats provincials representats a la Diputació, en positiu i pensant en els ciutadans. Un exemple que il·lustra això que dic: els pressupostos per enguany han estat aprovats amb el vots a favor de 26 dels 27 diputats del plenari (de l’equip de Govern i de l’oposició). Aquest és el camí, el treball lleial i fructífer, que suma sinèrgies i esforços per arribar a assolir resultats tangibles. Això ens ha permès, entre d’altres mesures, aprovar un pla d’acció municipal per als propers anys realment històric: més de 80 milions d’euros posats a disposició dels ajuntaments tarragonins per impulsar obres i serveis essencials demandats pels seus veïns.      

Però tot aquest esforç inversor seria inútil o incomplert sense el gran actiu de la Diputació de Tarragona que per a mi són els valors que sustenten la seva acció diària. Les nostres comarques arrossegaven, històricament, de grans mancances que no s’havien resolt. Des de tenir cura del nostre medi ambient, poder tenir uns pobles amb equipaments dignes, unes zones més degradades necessitades de ser ateses amb una acció reparadora potent, un pla estratègic de futur, una ordenació territorial equilibrada, etc. Sobretot, darrerament, calia una política social adreçada especialment a les persones que estaven patint de ple els efectes de la crisi. S’ha solucionat tot? En absolut, ens agradaria haver avançat més, però és evident que l’actuació de la Diputació ha estat essencial per combatre els efectes més perniciosos de la crisi i ajudar als municipis, sobretot als pobles petits, a fer front a la despesa corrent imprescindible per donar servei a les persones.


Ara hem de donar un pas més col·lectiu cap endavant perquè a les comarques tarragonines ens cal il·lusió col·lectiva i perspectives de futur per avançar més i més de pressa. Hem treballat i continuarem fent-ho en aquesta direcció convençuts com estem que les nostra terra pot assolir fites més altes. I podem fer-ho, sobretot, per fer una demarcació de Tarragona més amable, més propera, més sòlida i més humana on els valors que assumim ens distingeixin i serveixin com a exemple. Per què des de la Diputació sabem que Tarragona la formem homes i dones que hem de compartir il·lusions, esperances, anhels, ajudes mútues i projectes personals. Donar resposta a aquests objectius de mesura humana és el que dóna sentit a tot el que fem des de la corporació.     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada