dimecres, 18 de febrer de 2015

Sobre l’explosió del camió a l’empresa Simar d'Igualada el 12 de febrerPreguntes al Govern de la Generalitat

Quins van ser els efectes sobre el medi ambient de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Quins van ser els registres a les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí durant els dies 12 i 13 de febrer de 2015?

Per què no funcionava la consulta on-line de les dades de les estacions  de la xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí durant els dies 12 i 13 de febrer de 2015?

Tenen alguna relació les dades registrades a l’estació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de La Gornal a les 18 hores del dia 12 de febrer de 2015 amb l’ l’explosió del camió a l’empresa química Simar d’Igualada?

Per què no es va informar per part del Departament de Territori i Sostenibilitat dels efectes sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Per què el Conseller de Territori i Sostenibilitat no va interrompre la seva agenda arrel de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Creu que va haver un desplaçament del núvol en direcció a Vilafranca i Castellet i La Gornal com es pot deduir de les dades de l’estació de vigilància atmosfèrica d’aquest municipi a les 18 hores, amb quantitats de NO2 i SO2 molt superiors a les permeses?

Creu el conseller de Medi Ambient que tal  om va declarar el conseller d’Interior els productes emesos a l’atmosfera per l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015 es van “dipositar” sobre la superfície? Quina superfície va ser aquesta?

Quines medicions extraordinàries del medi ambient (aire, sòl, aigua) s’han efectuat amb posterioritat a l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015 a la comarca de l’Anoia i l’Alt Penedès?


Quantes persones es van veure afectades en la seva salut per l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Els productes químics que van produir l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015 són els que l’empresa Simar té comunicats a l’Administració de la Generalitat?

Quines van ser les causes de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Quines deficiències s’han detectat en l’empresa Simar pel que fa a: registre de productes, instal·lacions, operativa de l’activitat industrial, etc?

Quin va ser l’increment de visites en els centres d’assistència sanitària per causa de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015 a la comarca de l’Anoia i de l’Alt Penedès?

Van disposar els bombers i els Mossos d’Esquadra dels equips adients per atendre la situació d’emergència produïda per l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Van disposar els bombers i els Mossos d’Esquadra dels equips d’autoprotecció adients per atendre la situació d’emergència produïda per l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Coneixien els bombers i els Mossos d’Esquadra els protocols a seguir en cas d’accident químic arran de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?


En quin grau es va complir l’ordre de confinament de la població dels municipis indicats per protecció civil arran de  l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Quins mitjans es van utilitzar per ordenar el confinament de la població arran de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Creu convenient el Govern que s’ha d’establir un pla de seguretat química a la comarca de l’Anoia, tenint en compte que hi ha industries que tracten productes qualificats al Pla Seveso?

Per què Protecció Civil no va informar de forma exhaustiva del risc al llarg de tot el dia arran de l’explosió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Xavier Sabaté, Núria Segú, Ferran Pedret, diputats del PSC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada