dijous, 19 de febrer de 2015

EL PSC PREGUNTA AL GOVERN SOBRE EL RETARD EN L’OBERTURA DEL CENTRE PENITENCIARI DE MAS D’ENRIC DEL CATLLAR
Els diputats socialistes per Tarragona, Núria Segúi i Xavier Sabaté, han explicat que el PSC ha entrat al registre del Parlament una bateria de preguntes adreçades al Govern en les quals es pregunta quin retard ha tingut la construcció del centre penitenciari de Mas d’Enric del Catllar sobre el calendari previst i quan de temps fa que hauria pogut entrar en funcionament si s’hagués solucionat el problema de la depuradora d’aigües.

Així mateix, el grup socialista vol saber si el Govern ha abandonat el projecte d’agrupar a l’espai que actualment ocupa la presó de Tarragona, a l’avinguda República Argentina, totes les oficines de l’Administració de la Generalitat a Tarragona a fi i efecte d’optimitzar els recursos públics i facilitar la relació dels ciutadans amb l’Administració. El PSC també vol conèixer quins són els projectes previstos pel Departament de Justícia per enguany a Tarragona i quin és el calendari d’inversions per als propers anys, en especial pel que fa referència al nou edifici judicial.

Així mateix, el grup socialista vol que el Govern concreti la data d’obertura del nou centre penitenciari, expliqui quines conseqüències tindrà el trasllat per als treballadors de l’actual centre (reajustament de plantilla, distribució del personal laboral, etc.), si el Govern decidirà un increment pressupostari a tal efecte, i en quin estat de tramitació es troba el Pla Funcional del Centre Penitenciari Obert de Tarragona.  


Segons ha posat de relleu Núria Segú , “el Govern de la Generalitat ha perdut anys en l’obertura del nou centre penitenciari de Mas d’Enric malgrat que la seva entrada en funcionament és molt important i necessària per a Tarragona i la seva àrea d’influència. Malgrat les reiterades iniciatives parlamentàries que ha dut a terme el grup socialista s’ha anat ajornat any rera any l’obertura del nou centre amb els perjudicis conseqüents tant per als treballadors de la presó com per a les persones que estan complint una condemna. Un cop més ens trobem davant d’un cas de desídia per part d’un Govern més preocupat per explicar les contradiccions que arrossega amb els seus socis parlamentaris que per resoldre els problemes reals dels catalans”, ha conclòs la diputada socialista.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada