diumenge, 27 d’octubre de 2013

EL PSC DEMANA LA COMPAREIXENÇA DEL CONSELLER DE SOSTENIBILITAT PERQUÈ EXPLIQUI L’ESTAT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICAEl grup socialista al Parlament ha demanat la compareixença del conseller de sostenibilitat a la comissió de territori i sostenibilitat per tal que expliqui l’estat de la qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica a les àrees urbanes de Catalunya.

Cal tenir present que un recent estudi elaborat per una entitat ecologista assenyala que Barcelona, el Baix Llobregat i Tarragona són les zones del país amb una major contaminació de l’aire.

El diputat socialista per Tarragona, Xavier Sabaté, ha explicat que “la totalitat d’estacions de control atmosfèric de Catalunya van registrar l’any passat nivells de contaminació per partícules sòlides superiors a les recomanades per l’Organització Mundial de la Salut.”

“Davant d’aquesta realitat els socialistes volem que el Govern ens expliqui com considera que aquests nivells de contaminació atmosfèrica afecta a la salut dels ciutadans, com pensa complir les seves obligacions europees en relació a aquests nivells de contaminació, quan pensa aprovar un pla de millora amb implicacions legals per millorar la qualitat de l’aire, quines accions pensa adoptar per reduir la pol·lució, i si és cert que el Departament ha demanat una moratòria a la Comissió Europea per assolir els nivells exigits per la Unió i, en cas afirmatiu, quina ha estat la resposta de la Comissió.”


Seguretat de les centrals nuclears  

D’altra banda, Xavier Sabaté s’ha mostrat satisfet per l’esmena que el grup socialista va presentar en relació a la seguretat nuclear després de l’accident de Fukushima i que va aprovar dijous el Parlament.

En concret, l’esmena requereix al Govern de l’Estat, a través del C.S.N., que aprovi un pla de protecció sísmica de les centrals nuclears d’acord amb els nous requeriments que va establir la U.E. després de l’accident de Fukushima.

“Ho valorem molt positivament perquè per primer cop el Parlament aprova que les centrals nuclears tinguin un pla de protecció sísmica seguint les indicacions de la Unió després de l’accident japonès. Es tracta, en definitiva, d’adequar-se als nous requeriments establerts per la Unió Europea.”


Xavier Sabaté ha afegit que el ple del C.S.N. del mes de setembre va tractar sobre un pla per a actualitzar la caracterització sísmica dels emplaçaments de les instal·lacions nuclears espanyoles. “Els socialistes volem saber quines mesures s’estableixen per aconseguir-ho, de quins terminis i de quines inversions estem parlant, i quan pensa el C.S.N. que les empreses explotadores han de posar en marxa aquestes inversions.”

Cap comentari:

Publica un comentari