dimarts, 26 de març de 2013

EL PSC PREGUNTA AL PARLAMENT SOBRE LA FUITA DE QUEROSÈ QUE VA AFECTAR AL MUNICIPI DEL ROURELL
El PSC ha presentat al Parlament una bateria de preguntes per conèixer què és exactament el que va passar en relació a la fuita de querosè que va afectar al terme municipal del Rourell, a l’Alt Camp, el 25 de març. En concret, s’han efectuat set preguntes al Departament d’Interior i tres preguntes al Departament de Territori i Sostenibilitat.  

Segons els diputats socialistes Xavier Sabaté i Núria Segú, “volem conèixer com es va assabentar el Departament d’Interior de la fuita de querosè que es va produir a la canonada de l’empresa CLH, quines quantitats es van fuitar i durant quant de temps. Així mateix, volem que se’ns expliqui quan es va activar el Plaseqcat, quines van ser les causes que van originar aquesta fuita i quins efectius es van mobilitzar per fer front a aquesta contingència.”

Pel que fa al Departament de Territori i Sostenibilitat els diputats socialistes volen que els responsables del Departament expliquin quin va ser el risc per a la població com a conseqüència d’aquesta fuita de querosè, quin va ser el risc per al subsòl de l’àrea afectada i quin va ser el risc per als aqüífers i el riu Francolí.

“Des del grup socialista estarem especialment amatents a vetllar perquè tots els episodis com aquests que poden afectar la seguretat dels ciutadans i el medi ambient rebin un tractament el màxim d’exigent possible per part de l’Administració. Amb la salut de la gent i amb la preservació del nostre medi natural no s’hi juga”, han afirmat els diputats Xavier Sabaté i Núria Segú.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada