dimarts, 1 de setembre de 2015

COMPROMESOS AMB TARRAGONA


 1. INVERSIONS: Tornarem a invertir a les comarques tarragonines. Amb CiU i ERC les inversions al Camp de Tarragona s’han reduït de 152 milions d’euros (Govern Montilla) a tan sols 43 milions (Govern Mas + ERC). Això és intolerable i una burla a les necessitats del territori. Els socialistes en cap cas acceptarem un volum inversor inferior al pes de la nostra població al conjunt del país. El desenvolupament del nostre territori passa per recuperar les inversions perdudes, i la consecució de projectes al territori.

 1. OCUPACIÓ: La prioritat absoluta és lluitar contra l’atur, tornar a generar ocupació i llocs de treball. Per això hem d’apostar de manera decidida per desenvolupar els sectors productius emergents que ens són propis com ara la logística, els serveis socials vinculats a les necessitats reals de la població, l’agroalimentació o l’economia verda. Tornarem a impulsar el Pla Estratègic per l’Ocupació del Camp de Tarragona i recuperarem els plans d’ocupació per a aturats de llarga durada i per als joves laminats pel Govern Mas. Donarem un impuls a la formació ocupacional. El nostre objectiu és assolir una ocupació digna i de qualitat lliure d’explotació.  

 1. DEUTES DE LA GENERALITAT: Pagament del deute pendent de la Generalitat amb els ajuntaments tarragonins en un termini màxim de tres mesos. Actualment aquest deute s’eleva fins als quasi 60 milions d’euros i lesiona de manera real la satisfacció de les necessitats més bàsiques de la població tarragonina. Instarem la Generalitat a que pagui el deute als particulars (autònoms, farmacèutics, emprenedors, etc..)

 1. POLITIQUES SOCIALS: Aposta inequívoca per les polítiques socials de proximitat. Prou retallades. Ni una més en l’àmbit educatiu, la salut pública i els drets socials bàsics garantits. Assistència progressiva a les intolerables llistes d’espera en dependència que a les comarques tarragonines superen les 36.000 persones. Ens comprometem a impulsar, complir i fer complir la llei de mesures urgents per fer front a les emergències en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

 1. FAMILIA I INFANCIA: Impulsarem un pla de xoc contra la pobresa. A la demarcació de Tarragona hi ha prop de 15.000 famílies que tenen a tots els seus membres a l’atur i que ja no cobren cap prestació o subsidi que els permeti viure amb un mínim de dignitat material. El nostre principal compromís és amb ells és la creació de la Renda Garantida de Ciutadania. Eradicarem la pobresa infantil amb la creació de noves prestacions per a pares amb fills en aquesta dramàtica situació, així com l’accés directe als ajuts de suport educatiu, dins i fora de l’aula. Garantirem un finançament estable per a les escoles bressol municipals que cobreixi un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça-any.

 1. SANITAT: Amb CiU i ERC les llistes d’espera per operar-se als centres hospitalaris tarragonins han crescut com l’escuma. A principis d’any prop de 15.000 persones de les nostres comarques estaven en llista d’espera per entrar a quiròfan. Reduirem les llistes d’espera, millorarem el servei de transport sanitari urgent, construirem un centre d’alta resolució a Tarragona i ampliarem els CAP dels pobles i ciutats que ho requereixin. Recuperarem el servei de sanitat pública, gratuïta, i de qualitat que mereixem la ciutadania. Hem de recuperar els serveis i professionals que s’han perdut per la crisi, i per l’afavoriment de la sanitat privada que ha exercit el govern de Mas. Amb la salut no s’hi juga, ni es retalla de la vida de les persones. Hem de restablir la universalitat de la Sanitat pública.

 1. INFRAESTRUCTURES: Donarem una nova embranzida a la xarxa d’infraestructures, comunicacions i transport que depèn de la Generalitat. Acabarem definitivament les obres de la C-51, arranjarem la C-31 com a carretera comarcal, bonificarem els peatges de la C-32 per als habitants del Baix Penedès, impulsarem la construcció d’una nova carretera entre les Borges del Camp i Ulldemolins, impulsarem el projecte de corredor del Mediterrani per a la sortida de mercaderies del Port de Tarragona conjuntament amb l’Estat, etc. Cal posar punt i final a la inacció demostrada pel Govern Mas també en aquest àmbit.  

 1. UNIVERSITAT: Tornarem a apostar per la nostra universitat (URV) i el seu valor afegit en l’àmbit de la innovació i la recerca. Desenvoluparem els centres tecnològics de turisme, química, agricultura, vi, energia i agroalimentació. Tenim un ferm compromís per l’accés universal a la universitat i restablirem les taxes i matricules universitàries als preus del 2010, per permetre l’accés a tots els ciutadans i  totes les ciutadanes que vulguin cursar estudis superiors.

 1. EDUCACIÓ: Recuperem les ràtios de professors i alumnes per aula. Reobrirem els centres educatius tancats com a conseqüència de les retallades de la dreta catalana i espanyola. Recuperarem la inversió per la construcció dels centres educatius pendents al Camp de Tarragona. Eliminarem les taxes de matriculació a la formació professional.

 1. JOVES: Reforçament de l’autonomia dels joves en els sistemes de protecció i justícia juvenil mitjançant programes específics d’emancipació. Creació del “Contracte per al futur” per joves aturats per tal que s’incorporin a la formació professional amb una beca o crèdit-salari.

 1. IGUALTAT DE GÈNERE: igualtat laboral, prevenció i atenció a les dones víctimes de la violència. Recuperació de les ajudes i prestacions suprimides pel Govern CiU-ERC a Barcelona i laminades també pel Govern del PP a Madrid. Vetllarem per l’efectiu compliment de la nova Llei d’Igualtat Catalana, de manera especial vigilarem el compliment dels criteris paritaris en aquells òrgans i consells d’administració públics depenents de la Generalitat, i treballarem per la paritat gradual en els privats.

 1. VIOLÈNCIA DE GÈNERE: És urgent restablir el finançament en polítiques de lluita contra la violència de gènere, especialment, en la recuperació de llars d’acollida, programes de prevenció entre els i les adolescents, i assegurar els mitjans adequats de protecció a les víctimes.

 1. MUNICIPALISME: Ens comprometem a pal·liar els efectes negatius que està provocant la llei de RSAL (Reestructuració de les Administracions Locals) aprovada per l’Estat, sobre la capacitat de desenvolupar les competències pròpies de l’autonomia municipal. Incentivar que els problemes es tractin de forma transversal, entre la Generalitat i els corresponent ajuntaments a l’estil de la Llei de Barris. 

 1. ESPORTS: Garantir a tothom la possibilitat de realitzar la pràctica de l’esport, a través de beques directes a les persones per l’esport de base. Aposta decidida pels grans projectes de futur que tenim a mig termini com els Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017, que poden dotar d’infraestructures importants al territori, alhora que ajuda a la creació de nous llocs de treball.

 1. TRANSICIÓ ENERGÈTICA: Lluitar contra el canvi climàtic i avançar vers l’objectiu de: obtenció del 20% d’ energia renovable i reducció d’un 20% del CO2. Substitució gradual de l’energia nuclear per les energies renovables amb l’horitzó del 2020. Alternativa immediata als llocs de treball.


 1. TURISME: Potenciarem el sector turístic de la nostra província, un dels nostres grans motors econòmics, millorant la seva competitivitat, apostant pel turisme familiar i de qualitat, anant sempre de la mà del sector.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada