dimarts, 19 de maig del 2015

ANTONI BRULL ES COMPROMET A IMPULSAR UN PLA PER L’OCUPACIÓ I CONTRA L’ATUREl candidat socialista a l’alcaldia de Salou, Toni Brull, ha fet públic avui el seu compromís per impulsar l’ocupació i lluitar contra l’atur.

Aquest compromís es materialitza en l’impuls del “Pla per l’ocupació i contra l’atur”; un pla que posarà especial èmfasi entre els col·lectius amb més dificultats. D’aquesta forma,  el pla que impulsarà Toni Brull si resulta escollit alcalde de Salou el proper 24 de maig promourà programes pels joves, per les dones i per les persones en atur majors de 45 anys o de llarga durada.

“El meu govern treballarà per potenciar un model de desenvolupament de l’activitat econòmica que tingui en compte la relació entre ocupació, formació i teixit empresarial on els plans i serveis d’ocupació municipal participaran eficaçment en la solució de les demandes i necessitats ciutadanes en aquest àmbit”.

Pel candidat socialista la prioritat és la permanència de les persones treballadores en el mercat laboral, l’adaptabilitat i la formació dels treballadors i treballadores tot abordant, simultàniament, la potenciació de models de flexibilitat laboral, la conciliació de la vida professional, personal i familiar i la seguretat del treball i la protecció social.

“La creació d'ocupació va bastant per darrere de la recuperació econòmica per això hem de hem de preveure solucions efectives a un problema de desocupació sense precedents”. És per això que el govern que encapçali Toni Brull impulsarà aquest “Pla per l’ocupació i contra l’atur” que compta amb les següents finalitats:

-         Buscarà la millora de les competències de tots els treballadors a fi que puguin tenir un major grau de possibilitats d’estabilitat en el mercat de treball.

-         Es programarà amb l’objectiu de dotar d’experiència laboral i garantir el reciclatge professional necessari, prioritzant l’existència de col·lectius més desafavorits que necessiten especial atenció i protecció com són ara els joves, les dones i les persones més grans de 45 anys.

-         Potenciarà la creació d’ocupació en activitats sostenibles lligat al serveis a les persones, mitjançant la capacitació de treballadors en aquest sector.

-         Utilitzarà la planificació estratègica per diagnosticar i planificar polítiques de desenvolupament local amb participació dels agents amb més capacitat d’influència econòmica en un municipi turístic com és el nostre.

-         Definirà el model d’acompanyament laboral que asseguri l’acabament dels itineraris, especialment en el cas de persones receptores d’una prestació.

-         Orientarà a les persones que busquen feina contemplant el conjunt de la trajectòria professional amb itineraris complerts i coordinats a través de programes especialitzats d’orientació i informació.

-         Serà innovador en les metodologies de les polítiques actives perquè s’adaptin a les trajectòries vitals de les persones i permetin el manteniment de les famílies.

-         Promourà un model integrat dels serveis locals d'ocupació perquè siguin capaços de donar respostes d'informació, formació i inserció laboral als seus usuaris (persones, comerços i empreses) tot fomentant la cooperació entre els serveis públics i privats en el foment de les polítiques d’ocupació. Així mateix, els serveis locals d'ocupació prioritzaran l'orientació i l'acompanyament especialitzat i personalitzat de les persones que busquen feina, especialment de les més vulnerables.

David González, que ocupa el número 3 a la candidatura socialista, ha recordat que el principal eix de les propostes del PSC Salou van encaminades a les persones, ja que treballar per millorar la qualitat de vida dels salouencs i saluenques és la primera prioritat dada l’actual situació de moltes famílies al municipi. “Cal ser responsables i no tractar el tema de la ocupació amb frivolitat. No es poden fer promeses estèrils només per captar vots. El govern que surti escollit després del 24 de maig ha de ser conscient de quines són les competències en matèria d’ocupació que té l’Ajuntament i actuar en conseqüència”.

González ha detallat un seguit de projectes que els socialistes duran a terme en el marc del “Pla pel l’ocupació i contra l’atur”:

-         Realització d’un estudi socioeconòmic i d’ocupació del municipi i redacció del Pacte Local per l’Ocupació.
-         Dinamitzar la Borsa de Treball i l’atenció a les empreses. Transformant-la en un servei útil i àgil a l’hora d’intermediar entre oferta i demanda de feina.
-         Oferir el servei d’orientació laboral.
-         Foment de l’emprenedoria. Facilitar i incentivar que tot emprenedor que tingui un projecte viable pugui posar-lo en marxa.
-         Crear el Servei d’Ocupació Local amb l’objectiu d’ampliar i millorar la oferta de serveis a les persones i les empreses de la regidoria d’ocupació atenent la realitat socioeconòmica del municipi.
-         Posada en marxa de projectes específics per joves, dones i aturats majors de 45 anys que combinaran formació i treball, en col·laboració con empreses del municipi.


“Tot i que des del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat s’hagin anat reduint programes destinats a fomentar la ocupabilitat de les persones en atur, els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà, per això és imprescindible dedicar-hi tot l’esforç possible perquè els nostres veïns i veïnes trobin una solució a la seva situació, i nosaltres ho farem”, conclou González.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada