divendres, 3 d’octubre de 2014

EL PSC S’OPOSA DE NOU A LA VENDA-REGAL DE LA PLANTA D’ERISA (ELIMINACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CONSTANTÍ
El PSC ja va pronunciar-se el gener del 2013 en el sentit següent sentit:

1. Paralitzar el procés de venda de l’empresa Ecoparc de Residus Industrials SA (ERISA), propietat de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), situada a Constantí.
2. Garantir el caràcter públic de l’empresa Ecoparc de Residus Industrials SA (ERISA), en la forma actual o en forma d'Empresa mixta en la qual la Generalitat pugui continuar garantint l'objectiu fundacional de l'empresa, i que per tant mantingui com a mínim la majoria accionarial.
3. Garantir que l’Ajuntament de Constantí participi com a accionista de l’empresa amb una acció simbòlica i que es garanteixi la seva presència al Consell d’Administració.
4. Que així mateix, garanteixi la representació dels treballadors en les reunions del Consell d’Administració de l’Empresa.
Però la proposta va ser rebutjada per CiU i ERC com es pot veure a la transcripció del debat que es va produir al mes de març de 2013 en el si de la Comissió d’Economia, finances i Ocupació

Llavors fonamentàvem les nostres propostes en base a la importància de la instal·lació on es tracten residus que comporten risc d'afectació al medi i, per tant, a la salut de les persones. Des de l'inici de la seva activitat es va considerar que tant la construcció, com sobretot el seu funcionament, havien d'estar en mans de la Generalitat per tal d'assegurar que l'objectiu principal de l'activitat fos l'eliminació dels residus industrials del nostre país en condicions segures, i no el benefici econòmic. A més, fins el moment s'ha garantit la vigilància estricta dels processos de tractament dels residus i de les analítiques que periòdicament han efectuat organismes i universitats independents.
Posar aquesta instal·lació en mans privades va en la direcció contrària car, lògicament, qui l'adquireixi es guiarà pel benefici lucratiu.¨”
El Govern de La Generalitat va tirar endavant i va subhastar l’empresa per un preu mínim de 42 milions d’euros de forma que el crèdit de 26 milions que gravava l’empresa quedava liquidat per a l’erari públic i enara s’ingressaven 16 milions d’euros. Des del PSC continuàvem sense estar-hi d’acord perquè no es garantia el caràcter públic de l’empresa.
Ara ens sorprèn el Govern rebaixant a una quantitat pràcticament simbòlica la venda en pública subhasta “ de l’activitat negocial” com si l’activitat negocial no impedís disposar dels altres actius de l’empresa.
Des del nostre punt de vista el Govern de la  Generalitat es desentén d’una activitat tan sensible de les comarques tarragonines, els habitants de les quals passarem a dependre – una nova dependència que el govern de CiU amb la connivència d’ERC afegeixen a les nostres comarques - d’una empresa privada que lògicament primarà el benfici econòmic per damunt del dels ciutadans i dels treballadors.

Per tot això, el PSC demanarà al Govern l’informe que ha fixat el preu de venda que qualifiquem de simbòlic i de regal i tornarem a exigir la presència dels treballadors, de l’ajuntament de Constantí i del propi Govern i de la nova empresa – si la hi ha - en una Comissió de seguiment que es reuneixi com a mínim dos cops a l’any.     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada