dimecres, 3 de juny de 2015

ACORD DE GOVERN ENTRE EL PSC I LA FIC A VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT1.     Que aquest acord de govern es fonamenta en la voluntat i la necessitat de treballar plegats, de forma cohesionada i consensuada sobre tots els aspectes del govern de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

2.     Que aquest acord estarà vigent durant tot el mandat municipal 2015-2019 que començarà el proper 13 de juny.

3.     Que en aquells apartats dels programes de les dues candidatures on no hi hagi coincidència, es determinarà de forma consensuada l’actuació a realitzar.

4.     Que uns dels aspectes programàtics a desenvolupar són:

a)     Aconseguir que el Departament de Salut de la Generalitat obri o doni permís per obrir el CAP de l'Hospitalet de l'Infant les 24h tots els dies de l’any.

b)    Posar en funcionament la residència per a la tercera edat a Vandellòs i desenvolupar el projecte d’una altra a l’Hospitalet.

c)     Recuperar el patrimoni històric del municipi, posar-lo en valor i explotar el Centre de Visitants del Coll de Balaguer com un referent cultural, educatiu i turístic.

d)    Construir un edifici nou a l’Escola Mestral, per acabar amb els barracons i millorar la resta d’equipaments educatius municipals.

e)    Afavorir la pràctica esportiva amb l’ampliació i millora de les instal·lacions esportives, i impulsar i fomentar la practica d’esports  de natura, nàutics així com col·laborar i celebrar esdeveniments  esportius d’especial significació, com campionats territorials o de Catalunya.

f)      Incentivar el comerç de proximitat mitjançant actuacions coordinades amb els representants del sector.

g)     Impulsar l'actuació del Consell Consultiu de Turisme i afavorir la creació de paquets turístics i la ubicació de noves empreses turístiques.

h)    Promoure la implantació d’empreses millorant les instal·lacions dels polígons Tàpies I i II.

i)      Continuar ampliant i millorant els carrers de tots els nuclis de població del municipi amb ampliació de voreres i soterrament dels serveis.

j)      Implantar un programa d’ajuts a  la rehabilitació d’habitatges per tal de facilitar el lloguer per a joves.

k)     Millorar la megafonia del nucli de l’Hospitalet de l’Infant i de l’Almadrava.

l)       Millorar els canals de participació ciutadana per afavorir el debat polític sobre les actuacions públiques municipals.

m)  Implantar els pressupostos participatius amb un Consell de Veïns que decidirà la inversió d’una part del pressupost de l’Ajuntament.

n)     Acordar, col·laborar i aconseguir l’autorització de l’ACA per aprofitar les agües tractades a les EDARs de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per regar i també aconseguir signar un Conveni amb l’ACA per a construir les EDARs de Masboquera i de Masriudoms.

o)    Revisar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per la gestió i el servei d’aigües municipals, per aconseguir una millora en la prestació del servei i un abaratiment de costos.

5.     Que en la votació per a elegir l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la regidora que ha aconseguit la candidatura de la FIC, votarà a favor del candidat Alfons GARCIA RODRÍGUEZ, que proposarà la candidatura del PSC-CP.

6.     Que l’alcalde anomenarà a la regidora de la FIC segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant i membre de la Junta de Govern de l’Ajuntament.


7.     Que quan l’alcalde defineix el cartipàs municipal, la regidora de la FIC assumirà les atribucions de la regidoria de Turisme i Festes i les atribucions de la regidoria d’Obres i Serveis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada