dijous, 22 de gener de 2015

EL PSC PRESENTA UNA BATERIA D’INICIATIVES AL PARLAMENT PER SABER LES CONSEQÜÈNCIES DE L’ENTRADA EN VIGOR DEL NOU SISTEMA DE CONTRACTACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CATSALUT A LA REGIÓ SANITÀRIA DE TARRAGONAEl grup parlamentari socialista ha entrat a registre una bateria de preguntes i sol·licituds de compareixença al Parlament a fi i efecte de conèixer i saber les conseqüències de la possible entrada en vigor del nou sistema de contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, segons decret aprovat pel Govern el passat 5 d’agost.

Segons ha posat de relleu la diputada socialista, Núria Segú, aquest nou model “afectarà tots els centres hospitalaris de Catalunya que són proveïdors del CatSalut. A la nostra regió sanitària es veuran afectats tots els hospitals tret de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Així mateix, també podria afectar als ambulatoris que no són de l’I.C.S. Per tant, planteja molts interrogants que ni el conseller ni el Departament han aclarit: Quan entrarà en vigor aquest nou decret? Quin estalvi suposarà pel CatSalut? Quins nous criteris de contractació s’utilitzaran? Quin serà el nou model de pagament dels serveis sanitaris a cada línia assistencial? Volem saber la resposta a aquestes preguntes bàsiques que afecten un dels drets essencials dels ciutadans.”

Així mateix, la portaveu socialista en matèria de Salut ha interpel·lat al conseller en seu parlamentaria. Núria Segú ha lamentat que el Govern no hagi actuat amb premura ni en el cas dels nous medicaments antivirals que curen l’hepatitis C, ni el cas de la demanda unànime de la societat pel que fa a la cobertura horària del servei d’hemodinàmica de Tarragona.


“En ambdós casos han perdut una magnífica oportunitat d’anticipar-se, detectar les necessitats reals dels ciutadans i prendre les decisions oportunes. El cas del servei d’hemodinàmica és flagrant. Des de l’any 2011 diferents grups parlamentaris hem demanat en aquesta cambra que facin el que estava previst en el protocol d’implantació i seguiment del Codi infart a Catalunya que va impulsar l’anterior Govern de progrés. I què han fet vostès conseller? Res, vostès van tard, conseller, van molt tard. Governin d’una vegada a favor dels pacients!”, ha conclòs la portaveu socialista.      

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada