dilluns, 14 de gener del 2013

EL PSC DE TORREDEMBARRA DENUNCIA LA POLÍTICA DE LLOGUERS DE L'AJUNTAMENT
Els grups municipals de PSC, ERC i ABG de Torredembatrra han forçat la celebració el proper dijous 17 de gener a les 12.00 hores, d’un Ple Extraordinari per tractar dos lloguers que l’Ajuntament està pagant per uns locals que no tenen la utilitat que l’alcalde va anunciar. En la contractació del lloguer de cadascun dels locals l’oposició ha detectat irregularitats que la Fiscalia està investigant. De forma resumida, les contractacions dels dos lloguers es van fer a dit, sense cap concurs públic,  amb peritatges que situen el preu real de mercat per sota del lloguer que paga l’Ajuntament i, a més, hi ha informes desfavorables pel secertari de l’Ajuntament en algunes fases de les operacions.

Aquestes operacions es van fer just abans de les eleccions municipals de 2011. Durant el mandat actual, l’alcalde s’ha negat a tractar-les en els plenaris quan l’oposició s’hi ha interessat (en forma de mocions o de preguntes). Per això, aquests dos lloguers són l’ordre del dia del Ple que PSC, ERC i ABG han forçat utilitzant un mecanisme emparat en la llei. Ara bé, l’alcalde (CiU) ha avisat per escrit fins a dues vegades al secretari de l’Ajuntament perquè desconvoqui el Ple. La llei està del cantó dels grups de l’oposició convocants i, en aquest sentit, el secretari va redactar un informe intern que diu a l’alcalde: “el decret (de l’alcalde per suspendre el Ple) no s’ajusta a la legalitat”; el secretari li recomanava “amb els deguts respectes, que si no vol incórrer en possibles responsabilitats” no aturi la celebració del Ple.

Els regidors de l’oposició han recordat que l’alcalde torrenc va avisar en una ràdio municipal que no permetria celebrar el Ple. “Si el proper dijous 17 de gener, l’alcalde impedeix la seva celebració, portarem aquesta manifesta il·legalitat de l’alcalde davant del fiscal”.

Indicis d’irregularitats en el primer lloguer
El primer lloguer es tracta d’un local situat al carrer Garraf i Priorat número 9 (a Clarà), pel qual l’Ajuntament està pagant 6.900 euros al mes, i farà aviat dos anys que l’alcalde va anunciar una utilitat que no s’ha complert mai. Per començar, el local en qüestió no compleix el Pla d’Usos municipals per a la utilitat anunciada, i el seu propietari és una persona que quan es va signar el contracte de lloguer tenia deutes pendents amb l’Ajuntament i la llei especifica que una administració pública no pot fer cap contracte amb cap persona que sigui deutora d’aquesta mateixa administració; no es va fer cap concurs públic, es va triar el local a dit, però l’oposició té en mans un peritatge (que Fiscalia també té) que xifrava el preu de mercat del lloguer del local en 1.500 euros mensuals, ara bé, l’Ajuntament va ordenar un altre peritatge–de 6.900 euros- i basant-se en aquest segon peritatge –hi ha indicis que fou a un preu pactat anteriorment- l’Ajuntament està pagant des del mes d’abril de 2011 6.900 euros per un local que no utilitza per a res. El peritatge dels 1.500 euros no va formar part, mai, de l’expedient del contracte; ara bé, l’oposició va descobrir-lo perquè és un document amb entrada de registre a l’Ajuntament, el va recuperar i va donar-ne còpia a Fiscalia.


Indicis d’irregularitats en el segon lloguer
Lloguer d’una nau al carrer Gaià 22-24, que en el seu dia es va contractar amb l’empresa Vicsan. Era el 17 de març de 2011, es va fer la contractació en caràcter d’urgència, sense cap concurs públic, d’un lloguer per 4 anys, per un import de 9.077,21 euros+IVA durant el 2011 i de 9.583,33 euros +IVA a partir de 2012. Es va dir, des de l’equip de govern, que es triava aquella nau per la “singularitat”, però aquesta condició va quedar rebutjada per l’interventor d’aquella època i pel secretari, el qual va fer un informe negatiu. Els termes amb els quals es va redactar el contracte de lloguer desmunta la idea de la “singularitat”, és a dir, no es pot justificar que es triés aquella nau i no cap altra. L’alcalde va anunciar que llogava la nau per traslladar-hi la policia local, però d’això en fa gairebé dos anys i la policia local no s’hi ha mudat mai. A sobre, el 2 de gener de 2012 l’equip de govern ordena una modificació del contracte de lloguer que passa de 4 a 12 anys, i en aquests termes, la competència per autoritzar això és del Ple i no pas la Junta de Govern, però el canvi mai no va arribar al Ple. I per arrodonir els despropòsits, la propietària de la nau llogada, l’empresa Vicsan, va vendre-la a Catalunya Caixa i justament això anava en contra d’una de les claus del contracte que l’Ajuntament va signar amb Vicsan. L’oposició ha detectat i ha avisat a Fiscalia de defectes formals en la contractació de març de 2011 i també veu irregularitats en el que ha passat després. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada