dijous, 26 d’abril de 2018

EL PSC DE RODA DE BERÀ DEMANA A LA GENERALITAT QUE CONCERTI DEU PLACES DEL CENTRE DE DIA MARINADA
El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Roda de Berà ha presentat al ple municipal una moció en la que insta la Generalitat a concertar deu places (de les vint que actualment disposa) del Centre de Dia Marinada del poble.

Segons ha explicat el portaveu socialista Josep Antoni Benedicto “volem instar a l’Ajuntament per a què iniciï els contactes amb el departament de benestar social a fi i efecte de registrar la sol·licitud per a la concertació d’aquestes places.”

Cal recordar que aquest Centre de Dia ofereix un servei d’acolliment residencial adreçat a les persones majors de 65 anys que es troben en situació de dependència. Esdevé, doncs, una alternativa a l’internament en una residència ja sigui amb caràcter temporal o permanent.

“En el cas del Centre de Dia Marinada totes les places són de caràcter privat pel que els usuaris han de afrontar íntegrament el cost del servei que reben. Els socialistes creiem que la Generalitat hauria de concertat com a mínim aquestes deu places ja que no hi ha cap plaça concertada en tot el municipi.”

El portaveu del PSC ha recordat que el grup socialista sempre ha defensat l’ampliació dels serveis socials a disposició de la ciutadania rodenca, sense fer volar coloms ni prometre quelcom impossible però si exigint mesures reals i dimensionades a la realitat del poble, com és el cas que ara ens ocupa.

En aquest sentit Josep Antoni Benedicto ha recordat que dels 6.400 habitants de Roda, uns 1.300 són majors de 65 anys i 170 majors de 85 anys “pel que la concertació d’aquestes 10 places, com a mínim, és quelcom perfectament possible, necessari i útil. No pot ser que un poble com el nostre, que supera els 6.000 habitants no tingui ni una plaça concertada de Centre de Dia.”

“Roda ha d’assegurar una atenció adequada i útil a la seva gent gran, tant a la d’avui com pensant en el demà. I ho ha de fer garantint l’atenció de totes les persones que ho necessitin mitjançant l’oferta de places públiques o concertades que avui són del tot inexistents”, ha conclòs el portaveu del grup municipal del PSC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada