dimecres, 27 de juliol del 2016

EL PSC DEMANA A LA GENERALITAT QUE DOTI DE RECURSOS MATERIALS I HUMANS A LA JUSTÍCIA JUVENIL DEL CAMP DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBREEl grup socialista al Parlament ha entrat a registre una proposta de resolució en la què s’insta a la Generalitat a dotar de recursos materials i humans en l’àmbit de la justícia juvenil a les comarques tarragonines a fi i efecte d’aconseguir reduir el nombre de fets delictius comesos per menors i joves d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys.

Aquest reforç dels recursos esmenats hauria d’incidir especialment en les mesures educatives, d’integració i de reinserció establertes per la normativa actualment vigent.

Segons ha posat de relleu la diputada socialista Rosa Maria Ibarra, “malgrat que tradicionalment el sistema de justícia juvenil català ha estat un model de referència, si analitzem les dades estadístiques corresponents a l’any 2015 veiem que, en general, els joves i menors atesos han disminuït. Crida l’atenció, però, que en vuit de les deu comarques tarragonines se segueix una tendència inversa, és a dir, que s’incrementa el nombre de menors i joves atesos.”

“És per això que també demanem a la Generalitat que impulsi un estudi per determinar les causes d’aquest l’increment dels fets delictius comesos per joves i menors a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.”

Des del grup socialista es recorda que durant la passada legislatura la Generalitat va procedir a reestructurar el model de justícia català seguint criteris purament economicistes malgrat justificar-ho en el descens de les dades relatives a menors i joves atesos. El model actualment vigent assenyala que s’ha de promoure la integració i la reinserció social dels menors i dels joves 18 anys que hagin comés un delicte.

“No volem atiar un alarmisme innecessari però si que demanem al Govern que estudiï i analitzi el perquè d’aquest repunt a l’alça a les comarques tarragonines. Per a nosaltres el sistema de justícia juvenil era, és i serà una prioritat.”


“Els i les socialistes sempre hem defensat que la justícia és un dret de ciutadania. El nostre és un model que defensa la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la conflictivitat social. Per això ens cal una justícia més propera, eficaç i ràpida. En aquest sentit, les retallades de mitjans tècnics i humans així com l’increment de les taxes judicials han perjudicat el conjunt del sistema”, ha emfatitzat la diputada socialista.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada