dilluns, 2 de gener de 2017

LA FEDERACIÓ DEL PSC DEL CAMP DE TARRAGONA DEMANA QUE NO ES PUGUIN TALLAR ELS SUBMINISTAMENTS DE LLUM O GAS DE LES LLARS SENSE ELS INFORMES PREVIS DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALSEl Consell de Federació del PSC del Camp de Tarragona ha aprovat una declaració en la que s’insta al Govern a què en cas que una família no pugui pagar el consum domèstic de la llum o el gas les companyies energètiques que tingui contractades no puguin tallar els subministraments sense els informes previs elaborats pels serveis socials municipals. 

“De cap manera cap companyia subministradora d’electricitat o de gas pot tallar el subministrament sense disposar del preceptiu informe dels serveis socials de l’Ajuntament”, remarquen els socialistes de les comarques tarragonines.

En el mateix sentit, la declaració subratlla que la pobresa energètica és una qüestió essencial per als socialistes i recorda les accions que el grup socialista ha impulsat tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats per aconseguir que per llei es prohibeixi el tall del subministrament elèctric a les persones declarades com a molt vulnerables pels serveis socials municipals.

Els socialistes tarragonins han afegit que hi ha dues línies vermelles més en matèria social, a banda de la pobresa energètica, que cal afrontar amb urgència: en primer lloc, una garantia d’aliments i de beques menjador per a tots els ciutadans però amb la mirada posada especialment en els infants.

En segon lloc, garantir una ingressos econòmics mínims per a tots els ciutadans del país per evitar que, com ara passa a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, 15.000 famílies tinguin a tots els seus membres a l’atur i ja no percebin cap prestació ni subsidi que els permetin viure amb la dignitat material que es mereixen.


“Els socialistes volem un país on cap persona passi gana i on tothom pugui escalfar-se aquests mesos d’hivern. Per desgràcia, actualment a la Catalunya real constatem una realitat de pobresa severa que afecta moltes persones i trobem gent gran que passa fred o nens que arriben a l’escola sense haver sopat el dia anterior. Aquesta realitat és intolerable i aquesta és la prioritat que cal abordar de manera immediata amb un pla de xoc per combatre la pobresa energètica i les greus desigualtats socials que els socialistes hem proposat reiterades vegades al Parlament”, conclou la declaració de la federació del PSC del Camp de Tarragona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada