dilluns, 23 de maig de 2016

EL PSC PRESENTA UNA BATERIA DE PREGUNTES AL GOVERN EN RELACIÓ A DEFICIÈNCIES DETECTADES PEL CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAREl grup socialista al Parlament ha presentat una bateria de preguntes demanant al Govern informació sobre les deficiències observades en el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) de la Generalitat pel que fa a les llicències d’operador i supervisió. Aquestes deficiències s’haurien constatat en la reunió del Consell de Seguretat Nuclear del passat 30 de març.  

Segons ha subratllat Rosa Maria Ibarra, diputada del PSC al Parlament per Tarragona, “els socialistes creiem que una de les nostres obligacions és exigir a les institucions que garanteixin les màximes condicions de seguretat a les centrals nuclears del país i, en el nostre cas, a les centrals nuclears de la província de Tarragona. Aquesta garantia ha de consistir no tan sols en la imposició de sancions sinó també en la millora dels operatius i dels sistemes d’organització i de control per assegurar la seguretat de la població. L’objectiu essencial és evitar que qualsevol tipus d’incident, per mínim que sigui, és pugui produir.”

En aquest sentit, la diputada socialista ha tornat a incidir en el foment de les polítiques de seguretat, la celeritat en el procés de presa de decisions i la diligència en el procés d’identificació i de resolució dels problemes que es puguin detectar.

Al fil d’aquestes conviccions, Rosa Maria Ibarra ha preguntat al Govern “des de quan les auditories efectuades en els darrers anys evidencien un incorrecte compliment per part de l’entitat encomanada de la base de dades de llicències d’operadors i supervisors d’instal·lacions radioactives?” 

El grup socialista també vol saber des de quina reunió de la Comissió Mixta entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat s’han posat de manifest aquestes deficiències que recull l’acta del C.S.N. del 30 de març, quantes reunions s’han dut a termes des del 2012 i quines persones en representació del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (S.C.A.R.) de la Generalitat formen part d’aquesta comissió mixta.

“També volem saber perquè la Generalitat ha fet cas omís de les auditories del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives i quin tipus de deficiències són aquestes. Pensa el Govern subsanar aquestes deficiències? Quin risc assumeix el Govern mentre no es posa remei a aquestes deficiències detectades?”  


En darrer terme, el grup socialista pregunta al Govern que, donat que l’organisme del registre de les llicències d’operadors i supervisors d’instal·lacions radioactives d’Espanya és el Consell de Seguretat Nuclear, quina responsabilitat pot exigir al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives per no tenir al dia les llicències d’operadors i supervisors de les instal·lacions radioactives de Catalunya.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada