divendres, 8 de gener del 2010

LES PENSIONS D’ORFANDAT QUE PERCEBEN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SEVERA SERAN COMPATIBLES AMB LA RESTA DE PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL


El diputat socialista al Parlament i membre de la comissió d’estudi de les persones amb discapacitat, Àlex Martínez, ha confirmat avui que “des d’aquest mes de gener les persones amb discapacitat que perceben una pensió d’orfandat podran fer compatible aquesta prestació amb altres pensions contemplades en el règim general de la Seguretat Social, per exemple la pensió de jubilació o la d’incapacitat permanent.”

Segons Àlex Martínez, “es tracta d’una mesura molt important ja que fins ara no es podia compatibilitzar aquesta pensió d’orfandat amb altres pensions que les persones amb discapacitat puguin rebre com a conseqüència de la seva activitat laboral.”

Aquesta possibilitat ja és operativa després que hagi estat definitivament incorporada a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2010. “D’aquesta manera fem un nou pas endavant en la millora de les prestacions que les persones amb discapacitat reben per part del sistema de la Seguretat Social.”

El diputat socialista ha remarcat que aquesta mesura del Govern beneficiarà “a un col·lectiu que a les comarques tarragonines suma més de 28.000 persones, el que suposa aproximadament quasi un 9% del total d’habitants del Camp de Tarragona. La majoria de persones amb discapacitat arrosseguen problemes de mobilitat, a continuació trobem el grup de les persones amb dificultats orgàniques (per exemple, les que pateixen fatiga originada per una malaltia pulmonar o cardíaca) i el conjunt de ciutadans que tenen alguna mena de discapacitat psíquica.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada