divendres, 15 de gener del 2010

LA SINISTRALITAT LABORAL AL BAIX CAMP VA DISMINUIR UN 27% DURANT L’ANY PASSAT


El diputat del PSC al Parlament, Àlex Martínez, ha fet públiques avui les dades relatives a l’evolució de la sinistralitat laboral a Reus i el conjunt del Baix Camp durant l’any 2009. Així, “durant l’any passat es van produir a la comarca un total de 2.259 accidents de treball al Baix Camp, dels quals 2.235 considerats com a lleus i 23 com a greus, el que suposa una reducció d’un 27% en relació a la sinistralitat registrada durant el 2008.”

Desglossant les dades per sectors productius, la principal disminució es registra a la construcció i a la indústria, amb disminucions superiors al 40 i el 30% respectivament. En concret, es van produir 1.252 accidents de treball al sector serveis, 550 a la construcció, 393 a la indústria i 64 a l’agricultura.

En relació a aquesta qüestió, Àlex Martínez ha afirmat que “aquesta tendència a la reducció dels accidents laborals al conjunt del país però també a Reus i al Baix Camp és conseqüència, en bona mesura, de la voluntat política del Govern de combatre l’economia irregular i la sinistralitat en el món del treball.”

“En aquest sentit ha estat clau l’augment del nombre d’inspeccions de treball (en aquests moments hi ha 1.954 inspectors de treball, 477 més dels que hi havia en l’últim any del Govern del PP). Per aportar només una dada que il·lustra perfectament aquest esforç només cal recordar que des de l’any 2004 cada any s’ha registrat una disminució sostinguda del nombre d’accidents de treball”, ha subratllat el diputat reusenc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada