dijous, 15 de setembre de 2016

EL CATLLAR APROVA ERADICAR L’ÚS DEL GLIFOSAT DEL MUNICIPIEl municipi del Catllar ha acordat eradicar l’ús del Glifosat del poble gràcies una moció del grup socialista que ha estat aprovada pel ple municipal.

Segons ha explicat el president del grup del PSC, Antonio López, “amb aquesta iniciativa volem trobar alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient.”

Així, l’acord permet substituir l’ús de Glifosat per mètodes no contaminants que no danyin la salut ni el medi ambient, el que també inclou els mètodes mecànics i tèrmics que ja s’apliquen a la majoria dels països de la Unió Europea. Això també implicarà un major potencial de generació de nous llocs de treball, fins i tot en l’àmbit del pasturatge.

“Volem que s’iniciïn ja els treballs necessaris per assolir en un breu termini de temps la transició cap a una jardineria gestionada amb criteris de qualitat i de sostenibilitat, evitant l’ús de productes químics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi i l’excés de consum d’aigua (en especial pel que fa al rec de gespes)”, ha explicat el portaveu socialista.

Cal tenir present que el Glifosat és un herbicida no selectiu que s’empra per matar herbes i arbustos però que s’infiltra al subsòl, és molt salubre a l’aigua i persistent en el sòl. Això implica un augment del risc de la contaminació dels aqüífers ja que s’escampa sense control pel subsòl.

La mateixa Organització Mundial de la Salut ha decretat que aquest producte és potencialment cancerigen per a les persones. En el mateix sentit, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris ha afirmat reiteradament que ha de prevaldre el principi de precaució amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens.


“El mateix centre ha alertat que els més afectats pel Glifosat poden ser els treballadors de parcs i jardins, els nens, les dones embarassades i les persones amb malalties. Nosaltres preferim advertir que curar i per això hem decidit portar aquesta qüestió al ple municipal i celebrem que aquesta iniciativa així estat aprovada i que el Catllar esdevingui un poble on l’ús del Glifosat hagi estat eradicat”, ha conclòs Antonio López.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada